Results
HomeResults(2018)Precompetitive

Results(2018)�FPrecompetitive Ⅰ

Rank Name
1Kimura/Sakura
2-1Nakajima/Nao
2-2Tsuchida/Asa
3-1Kokuryu/Mona
3-2Yamashita/Shiori
3-3Hirano/Ruri
4-1Miyake/Mayu
4-2Hidaka/Serena
4-3Okada/Ichika
4-4Miura/Yua
5-1Ueda/Hinano
5-2Matsumoto/Kiona
5-3Inoue/Yuki
5-4Yamamoto/Rito
5-5Iino/Maho

Results(2018)�FPrecompetitive Ⅱ

Rank Name
1Maruyama/Nonno
2-1Jun/Yoonseon
2-2Bielik/Sophia Mei
3-1Nakazawa/Yui
3-2Emi/Sarika
3-3Takahashi/Miki
4-1Tanaka/Azusa
4-2Sato/Rin
4-3Shibata/Hinomi
4-4Abe/Hikari
5-1Mone/Shuto
5-2Kabe/Ayumi
5-3Aoki/Monami
5-4Hinano/Ota
5-5Fukuyama/Kaho
Copyright © JAPAN GRAND PRIX. All rights reserved.